USDA:s WASDE-rapport i oktober

Amerikanska jordbruksdepartementets månadsvisa WASDE-rapport är publicerad. Den innehöll inte några större överraskningar, men den ger i vart fall inte ytterligare bränsle för den rekyl uppåt i vetepriset som noterats den senaste månaden.

 

Vete

FAO/AMIS, som rapporterade igår höjde estimatet för global veteproduktion i år med 7 mt till 735 mt. AMIS väntar sig större skörd i Kina, EU och Kazakstan. Efterfrågan väntas öka med 5 mt, främst beroende på högre foderefterfrågan i EU. AMIS höjde utgående lager med 4 mt för 2016.

USDA höjde global produktion med 1.18 mt, alltså betydligt mindre än AMIS +7mt. De största förändringarna USDA gjorde var -2.29 mt för USA och +1.13 mt för EU, som vi ser nedan.

 

wheatprodoct

Pga sänkningen av produktionen i USA, sänks också utgående lager i USA (med 0.4 mt), men den höjs i EU med +0,7 mt. I övrigt sker den största ökningen hos ”Other” med 2.3 mt. Det är förmodligen ökningar hos köparländer som t ex Egypten, som det handlar om och som är baserat på den geopolitiska oro som finns nu.

wheatcarryoct

Överlag får det väl sägas vara en rapport som är ungefär i linje med förväntningarna. Den gav i vart fall inte ytterligare bränsle för den prisuppgång som pågått den senaste månaden.

 

Majs

AMIS höjde estimaten för Brasiliens produktion, men sänkte dem i USA och i EU, vilket totalt sett ledde till en sänkning på global basis.

Amerikansk produktion estimeras till 13.555 miljarder bushels mot väntade 13.504. Hektarskörden är lite högre än väntat och högre än vad den var i september.

Ukrainas skörd sänks med 2 mt till 25 mt. Det är 3.45 mt lägre än förra årets 28.45 mt. Kanske en väntad förändring för ett land med de problem de har.

Brasiliens skörd estimeras till 80 mt i WASDE-rapporten. Den senaste rapporten från CONAB i Brasilien ligger på 82.6 – 83.6 mt. WASDE har därför potential att höja produktionsestimatet. Det gör att det finns lite mer ”bearish” nyheter som kan komma till marknaden. Det är inte positivt för priset på majs. Men totalt sett sänks ju produktionsestimatet så marknaden kommer nog att tolka detta som en för priset något positiv rapport.

cornprodoct

Utgående lager sänks med 1.86 mt på global basis. Största förändringen är en sänkning med 0.79 mt för USA.

corncarryoct

Som nämnt ovan, kommer nog marknaden att tolka detta som en något positiv rapport för majspriset, om något. AMIS kom med samma besked igår i och för sig.

 

 

Sojabönor

CONAB estimerar i sin oktoberrapport produktionen av sojabönor i landet till 100.1 – 101.9 mt. Vi ser att den höjning som USDA gjorde för Brasilien från 97 mt förra månaden i produktion till 100 mt i stort sett återspeglar lokala estimat. Det har inte varit förvånande att brasilianska lantbrukare ökar produktionen av en ”cash crop” som sojabönor i takt med att den brasilianska valutan försvagas. Sojabönor ger värdefull utländsk valuta och den som har det kan än så länge köpa mycket även om inflationen i landet ökat till över 7% i den senaste rapporten som kom häromdagen.

USDA sänker produktionen för USA, men på global basis blir det ändå en produktionsökning, som vi ser nedan.

beanprodoct

Produktionsökningen slår rakt igenom på utgående lager 2016, men ökningen är inte lika stor som den AMIS kom med igår.

beancarryoct

Totalt sett är det en något ”neutral” rapport för sojabönor.