Läget på mjölkmarknaden 2015-10-06

Priserna på Global Dairy Trade och på spotmarknaden i Nordeuropa såsom återspeglat av EEX index för spotpriset på smör och på SMP, har gått upp stadigt den senaste månaden. EEX index baseras på de traditionella noteringarna i Tyskland, Holland och Frankrike och anges i Euro per ton. De terminer som EEX tillhandahåller handel i om 5 ton underliggande vara vardera avräknas kontant mot respektive index, smör respektive SMP.

Vi kan med omräkningsformler, där vi vet att mjölk består av 5% smör och 9% SMP (och resten vatten) räkna baklänges från spotprisindexen som EEX publicerar och erhålla ett pris i kronor per kg för mjölkråvaran. Det är ett sätt att beräkna råvaruvärdet som länge varit vanligt i petroleumindustrin och kallas för ”netback” beräkning.

Vi kan också ta noteringen från Global Dairy Trade:s auktioner på WMP och göra en netback-beräkning till ett pris i kronor per kg för mjölkråvara. Mjölk består av 13% WMP och resten vatten. Lägger vi till Arlas á contopris, avräkningspriset för mjölkråvaran, får vi nedanstående prisdiagram.

EEX151017

 

Vi ser att den gula linjen, GDT:s spotpris på WMP varit nere på den historiska bottennivån motsvarande 2 kr per kg för mjölkråvara. Priset har alltså varit på en tidigare bottennivå och vänt. Det skulle inte förvåna om vi har sett botten i priset även den här gången.

 

Nya Zeelands produktion minskar

Vad som talar för att priset kan ha bottnat, är att den stora exportnationen Nya Zeeland, noterade lägre produktion än för ett år sedan enligt den senaste statistiken från DCANZ. I diagrammet nedan, ser vi priset på mjölkråvara i kronor  per kg på vänster y-axel, för EEX (tidigare Eurex röd kurva) och Fonterras GDT-auktion för WMP (blå kurva). Den svarta kurvan visar förändringen i Nya Zeelands mjölkproduktion. Den hamnade på -1% i augusti enligt DCANZ senaste rapport.

NZprodprice

Från politiskt håll talas om att ”mjölkkrisen” i betydelsen ”prisfall” beror på Rysslands importembargo. Jag tror att detta importembargo har haft en mindre betydelse än vad många verkar utgå från. Diagrammet ovan avslöjar en massiv ökning av produktionen i Nya Zeeland från våren 2013 till våren 2014. Denna ökning är en respons på det högra pris som noterades på GDT-auktionen (blå kurva). Vi ser att priserna från början av 2013 till början av 2014 låg över motsvarande 5 kr / kg för mjölkråvara. Producenter i Nya Zeeland reagerade på det mycket höga priset som låg stabilt över 5 kr / kg och expanderade produktionen massivt. De var inte ensamma, naturligtvis. Expansiva länder som t ex Irland gjorde samma sak och betalade straffavgift för att överskrida kvoterna, månad efter månad.

Orsaken till prisnedgången är, skulle jag vilja hävda, ett vanligt beteende av att reagera på ett högt pris och misstolka att detta skall bli bestående. Huvudorsaken till prisfallet är denna stora utbyggnad av produktionsvolymen – globalt. Men som vi ser har trenden nu vänt vad gäller exempelvis Nya Zeelands ökning av producerad volym, och det talar för att en fas av stigande priser kan vara igång nu.

 

Terminerna på EEX signalerar ytterligare uppgång i spotprisindexen

I diagrammet nedan ser vi fyra kurvor. De kraftigare kurvorna visar prisutvecklingen på EEX spotprisindex för smör (den övre) och SMP (den lägre). De tunnare kurvorna visar prisutvecklingen på det terminskontrakt som vid var tid har kortast tid kvar till förfall, typiskt sett alltså ca 1 månad för EEX terminer på mjölkprodukter. Priserna är i euro per ton för smör respektive SMP.

Källa: Bloomberg

Källa: Bloomberg

Ovanstående bild visar att terminerna vanligtvis på ett korrekt sett diskonterat den efterföljande prisutvecklingen på spotmarknaden, som indexen visar. I några fall har terminerna varit för optimistiska och i vissa fall för pessimistiska, så det är inte alltid så att terminsmarknaden har rätt. Marknaden har inte alltid rätt. Men ofta har den det.

Vi ser i alla fall att terminerna för SMP och i synnerhet för smör, verkar dra iväg ännu mer. Eftersom dessa förfaller om ca 1 månad, i slutet av oktober, måste man förstå det som att de som köper och säljer terminer, tror att priset på smör kommer att ligga vid 3058 euro per ton då och att priset på SMP kommer att ligga på 1810 euro per ton i slutet av oktober.

 

Terminskurvor diskonterar en stor prisuppgång

Terminsmarknaden för smör diskonterar att spotpriset fortsätter att stiga det kommande året. Vi ser en bild på var terminerna för leverans i framtiden handlas i nedanstående diagram.

Källa: Bloomberg

Källa: Bloomberg

 

I nedanstående bild ser vi samma sak för SMP

Källa: Bloomberg

Källa: Bloomberg

 

Vi kan göra en enkel kalkyl tillbaka till kronor / kg mjölkråvara från var terminerna ligger under det första kvartalet år 2016.

  • Smör 3200 eur/ton
  • SMP 1950 eur/ton
  • Eursek = 9,35
  • 9,35 x (3200 x 0,05 + 1950 x 0,09) / 1000 = 3,14 kr / kg

Som vi sett följer avräkningspriset som mejerier, t ex Arla, den prisutveckling som sker på grosshandelsmarknader som EEX och GDT – med viss eftersläpning. Eftersläpningen är ca 3 till 4 månader. Om vi såg botten i augusti/september, bör vi kunna se en uppgång i avräkningspriset i november / december. Om nu inte prisuppgången vi sett bara är en tillfällig rekyl… Men mycket talar för att världsmarknadspriset faktiskt har bottnat.

Lite senare idag kommer resultaten av en ny GDT-auktion. Gissningsvis visar den en ytterligare prisuppgång, eftersom priserna på EEX rört sig uppåt sedan den förra GDT-auktionen för ett par veckor sedan.