WASDE sammanfattning 9 december

Här är en kort sammanfattning av WASDE-rapporten.

Vete

Bild 1.

Figur 1. USDA höjde produktionsestimatet på global basis med 1.95 mt. Störst höjning gjordes för Kanada +1.6 mt, följt av ytterligare en höjning för EU-28 med 0,39 mt. 

 

Figur 2.

Figur 2. USDA höjde utgående lager på global basis för förra året med 0,4 mt. Det bidrog tillsammans med produktionsökningen till ökningen av utgående lager till 229.86 mt, +2.6 mt. Lagren ökar mest i EU, med +2,6 mt!! Kanadas utgående lager ökar också med 1.1 mt, medan de minskar 0.5 mt i Ukraina. 

Marknaden handlade terminskontrakten i Chicago i princip oförändrat efter rapporten.

 

Majs

Figur 3.

Figur 3. Torkan i Sydafrika återspeglas i WASDE-rapporten av en sänkning av produktionen där med 0.75 mt till 12 mt. Global produktion justeras ner med 1 mt. Det är mindre än FAO/AMIS justerade förra veckan, men åt samma håll. 

 

Figur 4.

Figur 4. Utgående lager på global basis minskar 0.06 mt. Brasilien väntas få 1 mt lägre utgående lager, Sydafrika 0,17 mt lägre lager och EU28 0,38 mt lägre lager. Men eftersom USA får 0,64 mt högre lager, reagerade marknaden med fallande kurs på marskontraktet i Chicago. 

 

I kursdiagrammet (30 minuter per stapel) ser vi Chicagos majs-terminer med leverans i mars, alltså en tydlig negativ reaktion på WASDE-rapportens högre utgående lager i USA. Globala lager var i det närmaste oförändrade, men börsen ligger i USA.

Figur 5.

Figur 5. 30-minuters-chartet på mars-majs, visar en timme efter rapporten en tydlig negativ prisreaktion. Det var endast i majs som det syntes en prisreaktion en timme efter rapporten. 

 

Sojabönor

Figur 5.

Figur 6. Endast en liten sänkning av produktionen i ”övriga länder”. 

 

Figur 6.

Figur 7. Globala utgående lager sänktes 0.3 mt. Det är åt samma håll som FAO/AMIS förändrade sina estimat förra veckan. Brasiliens utgående lager justeras upp 0,5 mt, Argentinas upp 0,1 mt. Inga stora förändringar, i övrigt.