WASDE-sammanfattning 10 november

Det mest spektakulära i den här rapporten var höjningen av utgående lager av majs för 2015/16. Annars var det mer eller mindre som väntat och liksom i de flesta fall en undran varför de som gör estimaten centralt på USDA inte fullt ut tar hänsyn till vad deras jordbruksattachéer i länderna i fråga säger. Överlag en rätt prispressande rapport, utom möjligen för vete, men det är inte säkert att marknaden tar det på det sättet just nu.

Amerikanska lagerestimat

Utgående lager i USA estimeras i dagens WASDE-rapport betydligt högre än i oktober och betydligt över vad marknaden hade förväntat sig. Att marknaderna har varit en smula ”tunga” den senaste tiden har varit riktigt.

 

USCO

 

Nu över till den globala balansen för vete, majs och sojabönor.

 

Vete

Inför rapporten hade terminerna på vete de senaste två dagarna fallit ganska kraftigt, i Chicago från 523 till 493 cent (-5,7%). Den här (november) rapporten brukar inte ha ”action” på vetet, och så inte heller den här gången. USDA förändrar globala produktionsestimat med +0,19 mt – i och för sig mindre än +1 mt som AMIS hade förra veckan. De sänker dock Australien med 1 mt till 26 mt. Det är fortfarande långt över vad deras egen jordbruksattaché säger, så mer sänkning av global produktion är nog i antågande. De höjer som väntat EU:s produktion, +2 mt är kanske att ta i dock.

WProd

Globala utgående lager sänks dock med 1,2 mt. Lagren höjs i USA med 1,4 mt, höjs i EU med 0,9 mt. (Det tror jag är alldeles för liten höjning: exporten är alldeles för trög jämfört med förra året för att det bara ska bli +0,9 mt i höjning den här månaden. Värt att notera dock är att utgående lager redan nu enligt USDA ökar från 13,3 mt i EU till 16,3. De kommer nog att justeras upp; knappast positivt för framtida prisutveckling i Paris.

WCarryOut

 

Majs

Inför rapporten hade decemberterminen på majs i Chicago sedan i fredags kväll fallit med 2,5% till 363,50. Det är inte långt över den tekniska stödnivån vid 360 cent.

USDA justerar upp produktionsestimatet på global basis med 2,27 mt. Där går de i motsatt håll jämfört med AMIS, som förra veckan justerade ner med 3 mt. USDA höjer USA med 2,51 mt och höjer Brasilien med 1,5 mt till 81,5 mt. CONAB kom själva idag med ett estimat på 81,9 mt, så det är väl OK. Uppjusteringen av USA verkar också rimlig.

CProd

 

När det gäller utgående lager gör USDA en sån sak som de kan göra och gör ibland, men ganska sällan så här påfallande. De justerar nämligen upp ingående lager i Kina med 18,8 miljoner ton för 2015/16 för att de estimerar att foderefterfrågan varit lägre under föregående marknadsföringsår. Kinesiska grisar måste ha satts på diet och nu vara en helt ny slags ”lean hogs”.

Det innebär att utgående lager kan stiga med 24 miljoner ton till 211,91 mt. De gör även andra stora justeringar: USA +5 mt och Brasilien -5 mt och EU +1,36 mt.

 

CStocks

 

 

Sojabönor

Inför rapporten hade januarikontraktet på sojabönor funnit stöd på 860 cent, som jag skrev om i lördags. Igår (måndag 9 november) gick priset upp till 866, men idag ligger priset 1 cent över stödnivån inför WASDE-rapporten.

USDA justerar upp global produktion med 0,5 mt. USA åker upp med 2,5 mt, vilket inte är så förvånande. De justerar dock ner ”other” med 2 mt. Däremot justerar de inte Brasiliens produktionsestimat. CONAB själva kom idag med en rapport som anger 102 mt, så USDA ligger nog för lågt. Global produktion ska nog höjas ytterligare framöver.

 

SoybeanProduction

I likhet med AMIS förra veckan sänker USDA väntade utgående lager, men där AMIS hade -1 mt i förändring från oktober, har USDA sänkt med -2,3 mt. USA höjs med 1,1 mt, Argentina sänks med 2,6 mt! och Brasilien med -1,2 mt. Det finns rapporter om cancellering av köp av amerikanska bönor till förmån för Brasilianska billigare, så det kan vara rimligt.

SoybeanCarryOut