Prisnedgång på dagens GDT för tredje gången

Det blev en nedgång på dagens GDT, som antytt i helgens veckokommentar:

”Med den prisförändring som varit sedan den förra GDT-auktionen, får man anta att tisdagens GDT kommer att visa en liten nedgång. Den låg senast på motsvarande 2,72 kr. Det är visserligen lite lågt i förhållande till EEX, men i början på augusti låg den på 1,79 kr och kan mycket väl rekylera ner nedåt lite till, särskilt när praktiskt taget alla råvarumarknader handlat riktigt svagt den här veckan, inte minst ”kinametallen” koppar, som noterades till det lägsta priset på sex år i fredags (13 november).”

Prisnoteringen på WMP föll med 11% till 2148 dollar per ton. Omräknat enligt antagande att 100 kg mjölkråvara blir 13 kg WMP och en växelkurs på 8,73 kr / USD får vi att det motsvarar ett pris på mjölkråvara på 2,43 kr per kg. Vid den förra auktionen den 3 november var motsvarande pris 2,72 kr per kg. Med beaktande av dollarförstärkningen blir det alltså en nedgång i kronor på 10,3%.

De senaste indexnoteringarna på smör och SMP på EEX från förra veckan ger ett motsvarande pris på mjölkråvara på 2,88 kr. Arla ligger på 2,67 kr, som bekant.

I diagrammet nedan ser vi hur den senaste förändringen på GDT ter sig i ett längre perspektiv, i kronor per kg. mjölkråvara.

MilkPrices151117

På dagens GDT föll SMP med 8,1% och smör steg faktiskt med 5,6%. Priset på ost föll med 5%. WMP var alltså den mejeriprodukt som föll mest i pris med sina -11% i dollartermer. Förändringen i det övergripande GDT-indexet sjönk med 7,9%.