Guldpriset i kronor per uns

Priset på guld i kronor har efter uppgången i januari, rekylerat i stort sett sedan dess. Priset är nere på den konsolideringsnivå, som uppgången i december och januari började från. Enligt textboken i teknisk analys ska detta innebära ett köptillfälle, för dem som missade att köpa guld förra gången. Notera hur priset i kronor ur ett tekniskt perspektiv ser helt annorlunda ut jämfört med prisutvecklingen i dollar (röd linje). Medan priset i dollar inte ger några tekniska igenkänningstecken som skulle tyda på annat än fortsatt kräftgång, ser priset i kronor ut, just som det köptillfälle som nämnt ovan.

Notera att detta är första gången sedan år 2000 (så långt historiken sträcker sig) som prisutvecklingen på guld skiljer sig åt mellan kronor och dollar – och när den tekniska analysen ger olika indikationer om hur prisutvecklingen skulle kunna te sig i framtiden.

Skillnaden härstammar naturligtvis från skillnaden i beteendet i växelkursen USD/SEK. Det i sin tur återspeglar att marknaden ser skillnader i utveckling mellan Sverige och USA, med en betydligt svagare utveckling i Sverige.

Guldpriset i kronor per uns (vit) och i dollar per uns (röd)

Guldpriset i kronor per uns (vit) och i dollar per uns (röd)