Dags att gå ur olja

Den 18 januari gjorde jag ett inlägg, ”buy on fact”. Då stod oljan i 29,23 dollar. Sedan dess har oljepriset gått upp till 36 dollar i aprilkontraktet. Därefter ner till 30 dollar och så upp igen nästan till 36 dollar idag, när nyheten om att Ryssland och Saudiarabien ”fryser” nivån på sin respektive oljeproduktion.

Hållbarheten i detta samarbete kan verkligen ifrågasättas när det bara är två länder i kartellen. Båda länderna borde vara panikslagna av de fallande inkomsterna från oljeproduktionen. Henry David Thoreaux skrev en gång att ”Most men lead lives of quiet desperation. Resignation is confirmed desperation.” Det här är nog som en resignation. Rent konkret kommer man också överens om att inte dra ner produktionen, utan behålla den i ett läge där det råder en massiv överproduktion av olja.

Det kan inte tolkas på något annat sätt än att oljepriset kommer att gå ner.

 

Figur 1. Dagschartet på aprilkontraktet på Brent visar ett stort prisfall idag. Ur teknisk synvinkel står oljepriset och väger, men dagens nyheter måste tolkas som att nedsidan har ett övertag.

Figur 1. Dagschartet på aprilkontraktet på Brent visar ett stort prisfall idag. Ur teknisk synvinkel står oljepriset och väger, men dagens nyheter måste tolkas som att nedsidan har ett övertag.

 

Med tanke på att om man följt vad som stått här tidigare, hade man kanske köpt olja på drygt 29 dollar och att man idag kan låsa in en vinst genom att sälja på drygt 32 dollar, så borde man göra det tycker jag.